PROJEKTY PRACOWNI RTG

Wykonuję projekty pracowni rentgenowskich wraz z obliczaniem osłon stałych przed promieniowaniem X.

Obliczenia dokonywane są zgodnie z polską normą PN - 86 J - 80001 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony radiologicznej.

Projekt taki jest niezbędny ze względu na ochronę pracowników i osób nienarażonych zawodowo przed szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego.

Opracowanie obejmuje rzut pomieszczeń pracowni wraz z umiejscowieniem aparatu rentgenowskiego oraz obliczenia ochronności poszczególnych osłon stałych.

Dane niezbędne do wykonania projektu można przesłać e - mailem po wypełnieniu załącznika PDF

W celu złożenia zlecenia proszę napisać na e-mail: miroslawkwas@gmail.com