NADZÓR

W zakresie nadzoru BHP oferuję:

szkolenia wstępne i okresowe

opracowanie oceny ryzyka zawodowego

sporządzanie instrukcji bhp

doradztwo w zakresie organizacji bezpiecznych stanowisk pracy

przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników

udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji z tego zakresu

opracowanie wniosków i sporządzanie rejestru zachorowań na choroby zawodowe

ustalanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

ustalanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy- realizacja zaleceń pokontrolnych

oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami

W celu złożenia zlecenia proszę napisać na e-mail: miroslawkwas@gmail.com