STRONA GŁÓWNA

BHPOR świadczy usługi w następującym zakresie:

pomiary elektryczne

nadzór BHP

pełnienie funkcji fizyka medycznego

nadzór inspektora ochrony radiologicznej

projekty pracowni RTG